Rólunk

Intézményünk falai közt több mint 70 éve folyik az egészségügyi és szociális szférában dolgozó szakemberek képzése, mind nappali, mind pedig esti tagozaton. Összeszámolni is nehéz, hogy hány jól képzett ápoló, szociális gondozó szerzett szakképesítést ez idő alatt. Iskolánk beiskolázási területe elsősorban Kaposvár város és Somogy megye közigazgatási területe, de felvételt biztosít az ország távolabbi területeiről jelentkezők számára is, akiknek kollégiumi elhelyezéséről gondoskodunk. 

A 2015/2016-os tanévtől iskolánk új épületbe költözött, ahol a tanítás az eddiginél is korszerűbb oktatási környezetben, interaktív eszközökkel felszerelt demonstrációs és tantermekben zajlik. Jól felkészült és elhivatott szakemberek végzik a nevelő-oktató munkát.

A 2016/2017-es tanévben indult 4 évfolyamos szakgimnáziumi képzésben általános ápolási és egészségügyi asszisztens, a 3 éves szakközépiskolai képzésben pedig szociális gondozó és ápoló munkakör betöltésére jogosító végzettséget szereznek a diákok. A már érettségivel rendelkezőknek gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló mentőápoló, gyógyszertári és perioperatív asszisztens szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőség.  

A tanulók tanulószerződés keretében a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban és szociális intézményekben töltik szakmai gyakorlatukat. Az iskolában zajló magas színvonalú szakmai munkának köszönhetően tanulóink kiváló eredményeket értek el országos szakmai és tantárgyi versenyeken. A nálunk szerzett végzettségek megfelelő alapot teremtenek az elhelyezkedéshez és a sikeres életkezdéshez. Az iskolai évek alatt hiányszakmát (gyakorló ápoló, gyakorló mentőápoló, szociális gondozó és ápoló) szerző tanulók tanulmányi eredményüktől függően ösztöndíjban részesülnek. 

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak, s a nyelvoktatás a szakmai nyelv elsajátítását is lehetővé teszi. Az Erasmus+ mobilitási projekt révén a tanulók szakmai gyakorlatuk egy részét Olaszországban vagy Németországban teljesíthetik. Az idegen nyelvi környezetben zajló tevékenység nemcsak a tapasztalatközpontú tanulás eszköze, hanem élmények sokaságát is kínálja diákjainknak. A Szigetiben változatos diákélet is zajlik, amelynek megszervezésében kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak. A diáknap és a Szigeti-nap mellett színház- és múzeumlátogatásokon, túrákon vehetnek részt a diákok, továbbá rendszeresen képviselik iskolánkat tanulóink különböző sporteseményeken. Gyermekközpontú iskolaként arra törekszünk, hogy nyugodt, barátságos légkört teremtsünk tanulóink számára.